Vi fick fantastisk hjälp med att hitta stilen som stämde överens med oss. Brand Design Studios hade en tydlig poäng i det de beskrev och varför man borde göra si eller så. Vi kände oss säkra och blev extremt nöjda med samarbetet. Vår kontaktperson Tina var inte rädd för att säga vad hon tänkte och menade, hon var rak och ärlig även om vi inte alltid tyckte samma sak. Vi fick goda råd som ibland hindrade oss och ibland stöttade oss i våra egna idéer. Brand Design Studios har stor kompetens, god kunskap och ger dessutom möjligheter till olika leverantörer.

Anders Hagström Livin Hotell