Vi använder Brand Design Studios när vi fortlöpande förvärvar nya byråer eller uppdaterar våra befintliga kontor. Vi ser dem som en långsiktig samarbetspartner. De har bra uppfattning om hur vi vill ha det och vi får en fungerande helhetslösning på ett smidigt och bra sätt. I arbetet finns hela tiden en röd tråd till vår varumärkesguide vilket gör att våra lokaler förmedlar rätt känsla. Vi rekommenderar gärna Brand Design Studios – låt dem arbeta fullt ut för en bra helhet. Viktigt är därför att man själv har en klar beslutsordning och arbetssätt för det.

Marcus Götmar Götmars