”Konsten” att projektera och inreda tandvårds- och plastikkirurgikliniker

Plastikkirurgisk klinik

Att gå till tandläkare eller få hjälp med estetisk/medicinsk plastikkirurgi kan skapa tankar och oro mer än nödvändigt. Du lägger dig i händerna på människor du litar på och som ska göra ett ingrepp på dig.

Hur du uppfattar ditt besök handlar givetvis om hur du blir bemött och förtroendet du får av sköterskan, tandläkaren eller doktorn. Men, det handlar också om den rumsliga gestaltningen som är avgörande för upplevelsen – där forskningsområdet i korsningen mellan neurovetenskap, arkitektur och design är viktiga delar att ta hänsyn till.

Att fysiska miljöer påverkar människan är inget nytt, flertalet studier har gjorts på bland annat utformningen av vårdmiljöer och hur de kan bidra till patienters välbefinnande och tillfrisknande. Ett betydelsefullt område är hjärnans belöningssystem som får oss att reagera positivt på det vi tycker är vackert. Estetiska miljöer har en lugnande inverkan, det parasympatiska nervsystemet – del av det autonoma nervsystemet (icke viljestyrda) – aktiveras och bland annat minskar då vår hjärtfrekvens, nivån av stresshormoner sjunker och må-bra-hormonet oxytocin höjs och ger förbättrad läkningsprocess.

Både för patienter och personal

Kan vi genom den rumsliga gestaltningen få lugnande inverkan och harmoni i en miljö som ibland kan skapa olust och nervositet är mycket vunnet. Dels för dig som patient. Men likafullt är värdet stort för dig som tandläkare, doktor eller vårdpersonal som genom lokalens utformning får tryggare patienter. I den bästa av världar gör en harmoniska klinik att patienter ser fram mot att komma tillbaka igen. En ytterligare fördel är att även de som arbetar på kliniken blir mer nöjda och har större lust att varje dag få arbeta i behagliga och estetiska lokaler.

Höga krav och speciell utrustning

Vi och våra kunder har högt ställda krav när vi arbetar med lokaler och inredning för tandvårdskliniker. Lokalerna ska hänga med, ha modern teknik och vara anpassade för regler därefter. Exempelvis kan det vara krav enligt Svensk Förening för Vårdhygien, ofta med certifiering. Förväntningarna är många gånger högt ställda vid uppförande av en tandvårds- eller plastikkirurgisk klinik, ibland lika högt som ställda som på ett ordinärt sjukhus. Det sätter alla inblandade på prov, allt från leverantörer av utrustning till hantverkare.

Är ni en klinik som ska flytta, utöka eller göra om?

Brand Design Studios har erfarenhet av arbete med både tandvårdskliniker och kirurgiska kliniker med sina speciella krav. Vi erbjuder en helhetslösning på lokalen med inredningen, funktion och hållbarhet. Vi har nyckeln till klinikens rumsgestaltning och ger svar på vad som är viktigt mellan tak och golv i lokalerna. Detta är vi mästerliga på.

Vill du veta mer om oss?
Hör av dig så kan vi talas vid.
kontakt Tina Edenvik
mobil 070-603 98 25 »
e-post klicka här »
Linked in klicka här »