Vi menar att inredningen har med företagets identitet att göra.

Tre viktiga saker vid inredning på företag:

1. Funktion – en självklarhet när man inreder
Inredning ska fylla en praktisk funktion – allt utifrån hur man rör sig i lokalen, tekniska lösningar till att man ergonomiskt kan utföra sitt arbete med minsta möjliga påfrestning på kroppen.

2. Minska klimatpåverkan vid val av inredning
Lika självklart som funktion är det att tänka på hållbarhet och klimatpåverkan. Kanske ska det vara produkter som är tillverkade på nära håll och miljöcertifierade? Och måste allt vara nytt? Kanske går det att återanvända något – byta ut bordsskivor, skifta klädsel eller lacka om? Det finns en hel del som kan göras för att minska klimatpåverkan.

3. Trivsam inredning ger välmående
En tredje och minst lika viktig punkt att ha i fokus är välmåendet – för kunder, leverantörer och alla anställda. Att trivsamhet ger välmående undgår nog inte någon – varför finns alla heminredningssajter, -tidningar och -program annars? Därmed är steget inte stort – för den som får ansvaret att inreda på företaget – att utgå från sitt privata inredningsintresse. Där hans eller hennes smak och preferenser blir vägledande på vad som är snyggt och trivsamt och i förlängningen signalerar företagets varumärke. Men är det rätt signaler? Interiören kommunicerar och signalerar något oavsett om det finns en tanke bakom inredningen eller inte. Därför är det viktigt att ställa sig frågan: signalerar inredningen företagets varumärkesupplevelse?

Gör inredningen till en del av företagets DNA (varumärkesupplevelsen)

De företag vi arbetar med ser värdet på inredningsdesign på samma sätt som man ser på sin hemsida, annons eller reklamskylt. Att använda inredningen som ett verktyg för att stärka sitt varumärke är något som för servicebranschen (t ex butiker och restauranger) ser som självklart sedan länge – men som bör vara aktuellt för alla typer av företag. Ska man ändå inreda ser vi ingen orsak att inte samtidigt göra det i linje med företagets varumärkesupplevelse.

Vår kunskap ger synergieffekt i bara farten.

Vi ser inredningen som en viktig del för att stärka varumärket och skapa djupare relation till kunder, leverantörer och anställda. Vi tillhandahåller ett totalkoncept för företagets rumskommunikation. Detta ger företaget insikt och därmed kontroll på vad som behövs i lokalerna. Det kan handla om; möbler, belysning, ljudabsorbenter, flöden & funktion, ergonomi, design/kommunikation, växter, textilier, tapeter, skyltar, teknik och hjälp av hantverkare.

Allt hänger ihop. Alla har vi någon form av känslor som spelar in när vi gör våra val – både vid val av arbetsplats, val av leverantör eller val av produkt. Det är ju därför annonser och filmer förmedlar olika känslor genom humor, skön musik, en klatschig slogan, magnifika vyer eller en spännande dialog. Vi ska ju attraheras av och tycka om varumärket eller produkten.

Företagsinredningen ska, precis som reklamen i marknadsföringen, förmedla upplevelsen av varumärket, varumärkets DNA. När vi arbetar med varumärkesupplevelsen genom inredningen bygger det på varumärkets DNA med dess löften, värderingar och karaktär – det kan inte styras av vad enskilda individer på företaget gillar eller tycker är snyggt.

Alla delar är viktiga i varumärkesupplevelsen. Hur logon ser ut. Hur hemsidan ser ut och hur språket och texterna är skrivna. Hur man svarar i telefon. Hur man agerar i sociala medier. Hur man är klädd. Hur man bemöter kunder. Hur personalen tas om hand. Med mera. Kan man få alla delar att peka åt samma håll är det bingo.

Ska man utöka eller skaffa nya lokaler rekommenderar vi starkt att ta med i beräkningarna vad påverkan och nyttan av företagets inredning kan göra. Vårt arbetssätt med inredning för företag skapar välmående och stärker samtidigt ert varumärke – dessutom kan ni spara en hel del pengar och minska klimatpåverkan om det går att återanvända, fräscha upp och anpassa delar av er nuvarande inredning. Allt måste inte köpas nytt. Vi kan detta och ser bästa lösningarna för allt från golv till tak.

Gör man det rätt bidrar inredningen till att göra att ett varumärke upplevs antingen premium, jordnära, exotiskt eller vad upplevelsen ska vara – helt i linje med företagets DNA. Det skapar värde både för de anställda på företaget, dess leverantörer och kunder.

Ska ni flytta, utöka eller göra om?

Brand Design Studios erbjuder en helhetslösning på inredningen till företag som värdesätter sin identitet, funktion och hållbar inredning. Vi har nyckeln till företagets rumsgestaltning och ger svar på vad som är viktigt mellan tak och golv i lokalerna. Detta är vi mästerliga på.

Vill du veta mer om oss?
Hör av dig så kan vi talas vid.
kontakt Tina Edenvik
mobil 070-603 98 25 »
e-post klicka här »
Linked in klicka här »