Vägledning med hjälp av företagets inredning

Tips på guidning med rumskommunikation 

Händer det ofta att folk går fel när de kommer in till företaget? Då kanske man behöver förtydliga vart det är tänkt är att besökare, kunder eller anställda ska ta vägen. Det behöver inte alltid betyda att man måste sätta upp skyltar. Man kan också använda rummet för att visa hur folk ska hitta rättDetta är även ett bra tillfälle att väva in varumärket i inredningen. 

Låt inredningen visa vägen 

När man kommer som ny besökare till ett företag får man första intrycket i entrénFöretag som har en obemannad entré kanske bör signalera om man vill att besökare ska vänta eller kontakta en besöksansvarig. Växter, möbler eller rumsavdelare kan placeras genomtänkt så att det blir tydligt vart man ska gå.  

Det är bra om man kan förmedla känslan som hör till företagets identitet via inredningen, redan i entrén. Valet av färger, ljussättning, material och former i rummet bidrar tillsammans till den unika stilen. En välkomnande, genomtänkt och trevlig miljö där man direkt hittar rätt ger besökaren en bra första bild av företaget. 

Framhäva eller tona ner 

Om det finns flera olika vägar att gå och man vill att besökaren ska välja en specifik väg, så kan man visa detta med inredningen. Man kan framhäva den specifika vägen, dörren eller ingången på ett snyggt sätt. Till exempel kan man välja en viss färg, form eller placering, så att besökaren upplever den som den mest välkomnande. Ett annat sätt att dra uppmärksamheten till något är att använda en avvikande skala. Att överdimensionera något gör att det verkligen kan sticka ut från det som finns runtomkring 

Ska man placera möbler i entrén kan man även ställa dem så att det bildas en naturlig gång åt rätt håll. Samtidigt kan man tona ner de alternativa vägarna för att förtydliga vägledningen. Att måla en dörr i samma färg som väggen gör att den inte drar till sig lika mycket uppmärksamhet. Man kan ställa något som skärmar av där man inte vill att besökare ska gå, så att det blir naturligatt välja en annan väg. Är byggnaden stor och svår att hitta i kan man använda sig av färgkodning. Ett sätt att göra det är att använda olika färger på olika våningar eller avdelningar.

Behöver ni hjälp med företagets rumskommunikation? 

Brand Design Studios erbjuder en helhetslösning på inredningen till företag som värdesätter sin identitet, funktion och hållbar inredning. Vi har nyckeln till företagets rumsgestaltning och ger svar på vad som är viktigt mellan tak och golv i lokalerna. Detta är vi mästerliga på. 

Vill du veta mer om oss?
Hör av dig så kan vi talas vid.
kontakt Tina Edenvik
mobil 070-603 98 25 »
e-post klicka här »
Linked in klicka här »