Kostnadseffektiv inredning utifrån företagets varumärke

Att skapa prisvärd inredning 

Proffsig och genomtänkt inredning behöver inte kosta mer. Med små medel kan man göra mycket med rummet som skapar värde för företaget och varumärket. Genom att bland annat inventera och återanvända delar av inredningen kan man hitta kostnadseffektiva lösningar. 

Att ha koll på helhetsbilden av rumsupplevelsen är positivt för ekonomin. Detta genom att se till att allt blir rätt från början med planering, konceptutveckling, inköp, leveranser och installation. Det kan i slutändan bli mer effektivt än att låta medarbetarna handla inredningen lite här och därvilket kostar arbetstid. Det blir en onödig utgift att köpa inredning som inte kan användas, för att det inte passar eller fyller rätt funktion. Detta kan enkelt undvikas genom att planera hur varumärke och funktion hänger ihop med inredningen.  

Genomtänkta inköp lönar sig

Det är lätt att tänka att man sparar pengar genom att ge ansvaret att inreda arbetsplatsen till en medarbetare. Att plocka ihop all kontorsinredning från en lågprisbutik blir billigt, men frågan är om det kommunicerar företagets identitet. Den anställda kanske köper en snygg lampa till kontoret. Men om den anställda inte har den kunskap som krävs om belysning, kanske lampan inte är anpassad för den specifika arbetsmiljön. Detta medför merkostnader, eftersom man då måste komplettera med andra lampor för att få ebra arbetsbelysning.  

Med kunskap och erfarenhet kan man också spara pengar, genom att göra genomtänkta inredningsval som kombinerar flera funktioner. Det är lätt hänt att till exempel köpa flera olika gardiner till ett fönsterför att den första man köpte bara blev dekorativ. Sen köper man en till för mörkläggning, men det blev inte helt bra så man köper ännu en till för ljuddämpningOm man undersöker behoven kan man istället från början välja en gardin som har alla egenskaper man behöver. På så sätt kan man enkelt undvika onödiga kostnader 

Fördelar med målgruppsanpassad inredning 

Att få hjälp med helhetskonceptet med inredningen har även andra fördelar. Det skapar värde för medarbetarna genom att de får en funktionell och trivsam arbetsmiljö. Detta kan i sin tur leda till att de anställda blir mer produktiva och vill jobba kvar längre på företaget, vilket blir en kostnadsbesparing. Nöjda, motiverade medarbetare och bra arbetsklimat är viktigt för alla företag.  

Dessutom blir inredningen en del av marknadsföringen när den samspelar med varumärket. Kunder och besökare får en positiv bild av företaget, vilket kan ge långsiktiga effekter på lönsamheten. Inredningen blir ett sätt att nå ut till rätt målgrupp och en möjlighet att kommunicera hur företaget vill uppfattas.  

När det finns en röd tråd och en tanke bakom inredningen, tillför det mycket för både anställda och besökare. Vinsten blir en funktionell, trivsam och hållbar inredning som kan spara både tid och pengar. Samtidigt som det är gynnsamt för miljön att planera sina inredningsköp. 

 

Vill ni ha kostnadseffektiv inredning till företaget? 

Brand Design Studios erbjuder en helhetslösning på inredningen till företag som värdesätter sin identitet, funktion och hållbar inredning. Vi har nyckeln till företagets rumsgestaltning och ger svar på vad som är viktigt mellan tak och golv i lokalerna. Detta är vi mästerliga på. 

Vill du veta mer om oss?
Hör av dig så kan vi talas vid.
kontakt Tina Edenvik
mobil 070-603 98 25 »
e-post klicka här »
Linked in klicka här »